Ребенка не хотят брать в садик без прививок. Законно ли это?

Спрашивает
Сына не хотят брать в садик без прививок.Законно ли это?Ведь это дело родителей делать прививки или нет!
Получить новые ответы
Ответ
Здраствуйте. Извините, у меня такой вопрос: для того, чтобы признать недействительной ст.10 ЗУ "О системе здравоохранения:

Громадяни України зобов'язані: б) у передбачених законодавством випадках проходити
профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

И норму ЗУ "О защите населения от инфекционных заболеваний" Ст.12 :Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору,
поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря
щеплень. Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність
яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними
інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти
інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від
обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці
працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі загрози виникнення особливо
небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної
хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові
профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними
показаннями. Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за
епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають
головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний
лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей,
міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально
уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх
справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України. Якщо особа та (або)
її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень,
лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови
дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Ст.15: Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших
дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони
здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на
підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання
для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні
щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими
на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Дітям, які не отримали
профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих
закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з
порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів
вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до
дитячих закладів установлюються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Працівники дитячих закладів
підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення
хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому
законодавством.

- нужно обратится в Конституционный Суд з конституционным обращением, чтобы он признал даные нормы неконституционными. Но для того, чтобы обращение было рассмотрено, нужно доказательство непоследовательной практики судов или админ органов. Не знаете ли Вы реальных примеров применения ст.15 ЗУ "О защите населения от инфекционных заболеваний". Я готов написать конституционное обращение, но для этого нужны конкретные реальные примеры ее использования. Не могли ли Вы помочь?
Автор
Дмитрий Александрович
Оказываю эту услугу